1

Run, Jang Mi

Every Sat, 8.30am/7.30am(JKT).

Upcoming Airings of Run, Jang Mi

close
29 Oct, Sat
EPISODE 88
Episode 88
29 Oct, Sat
EPISODE 89
Episode 89
29 Oct, Sat
EPISODE 90
Episode 90
29 Oct, Sat
EPISODE 91
Episode 91
29 Oct, Sat
EPISODE 92
Episode 92

Cast

Jang Joon Hyuk
  • Kang Min Chul
  • Kang Min Joo
  • Tae Ja
  • Baek Jang Mi

Jang Joon Hyuk

Actor Name: Ryu Jin

Joon Hyuk is a good friend of Tae Ja, and currently dating his sister, Tae Hee.