Law of the Jungle in Solomon Islands

Cast

Kwon Oh Joong
 • Kim Byung Man
 • Jung Doo Hong
 • Park Jung Chul
 • Ryu Dam
 • Lee Jae Yoon
 • Yoon Do Hyun
 • Kim Tae Woo
 • Tao
 • Dana
 • Ki Kwang
 • Kim Gyu Ri

Kwon Oh Joong, actor

Kwok Oh Joong has acted in Arang and the Magistrate, Empress Ki and Gourmet.